گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید

مدیر امور قراردادهای باشگاه استقلال منصوب شد

دکتر علی فتح الله زاده مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران ، طی حکمی ، مصطفی بیکران بهشت را به سمت «مدیر امور قراردادهای باشگاه استقلال» منصوب کرد.در این حکم آمده است: بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی باشگاه و با عنایت به سوابق و تجربیات شما در امور حقوقی و ورزشی، جنابعالی را به مدت یکسال به سمت «مدیر امور قراردادها» منصوب می نمایم. امید است ضمن حفظ هماهنگی کامل با معاونت مزبور در انجام امور محوله و تهیه پیش نویش قراردادها و مقرارت مورد نیاز ، با رعایت کامل مصالح باشگاه موفق و موید باشید.